Synthetische of natuurlijke vitaminen en mineralen? (2023)

Ik volg een opleiding voor orthomoleculaire suppletie, een moeilijk woord voor kennis over het lichaam en de werking van vitaminen en mineralen. De vraag die ik altijd gehad heb en die nu beantwoord is: werken synthetische vitaminen net zo goed als natuurlijke?

Het antwoord daarop is eenvoudig: nee

Wat is het verschil tussen synthetische of natuurlijke vitaminen

Na het lezen van het boek ‘supplementen onder de loep‘ is het voor mij wel duidelijk.Synthetische vitaminen en mineralen worden in een laboratorium gemaakt en zijn eigenlijk medicijnen, er is weinig natuurlijks aan, het is eigenlijk van de natuur nagemaakt. Vergis je niet 95% van de huidige vitamines en mineralen zijn synthetisch.

Natuurlijke vitaminen en mineralen zijn ontrokken uit planten, door de natuur gemaakt en vaak veel complexer dan de synthetische vorm.

Voor mij is onderstaande afbeelding heel veel zeggend:

De kracht van de natuur is nog vele malen groter dan wat de mens kunstmatig ooit heeft gecreëerd.

De denkfout die veel wetenschappers maken is dat vitaminen kunstmatig geproduceerd kunnen worden. Men kan kunstmatig een stofje fabriceren dat dezelfde chemische component heeft.

Ons lichaam maakt geen onderscheid tussen natuurlijke of synthetische stoffen. Ze zijn dus beiden even gezond en veilig zegt Het Voedingscentrum.

Een goed voorbeeld is het hierboven zichtbare vitamine C, ook wel ascorbinezuur. Nu is ascorbinezuur een onderdeel van vitamine C en niet het geheel zoals deze in de natuur voorkomt. Deze bevat ook nog andere stoffen zoals flavonoïden en natuurlijke antioxidanten en de hulpstoffenrutine, ascorbigen en choline. En stoffen die wij voor een deel nog helemaal niet kennen.

(Video) Hoofdstuk 5. Het belang van vitaminen en mineralen

Natuurlijk is niet altijd natuurlijk

Synthetische of natuurlijke vitaminen en mineralen? (2)Synthetische vitamines worden vaak bestempeld als “natuurlijk” of ze worden aan natuurlijke voedselbronnen toegevoegd. Maar er is niets natuurlijks aan in de zin dat de natuur het gemaakt heeft.

Maar het woord natuurlijk is vrij om te gebruiken en dat doen ze dan ook, je hoeft zeg maar niet te bewijzen dat het echt natuurlijk is of voor een groot uit natuurlijke ingrediënten bestaat.

Buiten dat de synthetische vitaminen niet natuurlijk zijn zitten ze ook nog eens vol stoffen die niet allemaal even gezond zijn.

  • Zo zijn er smaak, kleur en geurstoffen.
  • Stoffen om het langer houdbaar te maken.
  • Het giftige magnesiumstearaat, stearinezuur, methylcellulose, carnubawas en titaandioxide.
  • suikers (waaronder sucrose, mannitol, sorbitol, fructose, dextrose)

Synthetische vitaminen zijn opgebouwd uit mineralen uit de grond. dat zijn geen voedingsmineralen, maar bodemmineralen, en wij zijn zo gebouwd, dat planten voor ons de mineralen uit de grond halen. En er een vorm van maken die gecheleerd is zodat de mineralen opneembaar zijn voor ons lichaam.

Hoe en waarvan worden synthetische vitamines gemaakt?

Synthetische vitaminen & mineralen worden in fabrieken gemaakt en zijn het resultaat van Synthetische of natuurlijke vitaminen en mineralen? (3)een hele reeks ingewikkelde chemische bewerkingen.

Als basis gebruiken ze olie en daarmee proberen ze om de moleculaire structuren van vitamines na te bootsen.

Dit gebeurd door toevoeging van verschillende chemicaliën, soms meer dan 10, en vaak onder hoge temperaturen.

Koolteer vormt de basis van veel synthetische vitaminen & mineralen en daar wordt dan nicotine, alloxal en andere giftige stoffen zoals choline (een synthetische ammoniak) aan toegevoegd.

(Video) Alles over vitaminen en mineralen

De meeste basisstoffen komen maar van een aantal leveranciers wereldwijd, vooral uit China.

Vitamines zijn gevaarlijk?!

De berichtgeving is tegenstrijdig en ook de onderzoeken spreken elkaar tegen. Ik vraag me dan wel af, hebben ze synthetische of natuurlijke vitaminen en mineralen gebruikt bij het onderzoek? Want als het de synthetische zijn kan ik me voorstellen er problemen optreden omdat het lichaam hier niet goed mee overweg kan, maar dat ligt niet zo zeer aan de vitaminen en mineralen zelf.

Doodsoorzaken in Nederland

Kanker: 44.000
Hart & vaatziekten: 38.000
Alzheimer: 12.500
Medicijnen: 3.500
Verkeer: 650
Bliksem: 2
Supplementen: 0

Zoals je kunt zien zijn er geen geregistreerde doden door gebruik van supplementen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze daardoor volledig veilig zijn. Maar ik denk dat je door natuurlijke vitaminen en mineralen te gebruiken weinig risico loopt, omdat dat dan allemaal lichaamseigen stoffen zijn.

Maar het gebruik van synthetische vitaminen en mineralen kan een risico geven, door de manier waarop ze gemaakt zijn en de hulpstoffen die gebruikt worden. Ook hebben deze supplementen vaak een veel hogere dosering dan de natuurlijke supplementen, wat weer voor belasting van het lichaam kan zorgen.

Hoeveel of welke supplementen moet je nemen?

Ik denk dat de basis gezonde voeding moet zijn, daar moeten de meeste voedingsstoffenSynthetische of natuurlijke vitaminen en mineralen? (4) uit komen. Gezonde voeding wil zeggen veel verse groenten en fruit, het liefst biologisch omdat daar meer vitaminen en mineralen inzitten door een betere bodem (zie het hoofdstuk hieronder).

Op verpakkingen staan de hoeveelheden van supplementen vaak uitgedrukt in ADH (algemene dagelijkse hoeveelheid). Hierbij is uitgegaan van een gemiddeld persoon.

Absolute en relatieve tekorten bij vitaminen en mineralen

De reguliere geneeskunde gaat uit van absolute tekorten zoals bij ADH: de grens waarbij een gebreksziekte optreedt.

(Video) Nick van Ruiten over de/zijn waarheid over vitaminen en mineralen

Bij orthomoleculaire suppletie gaan ze uit van relatieve tekorten: dit is de hoeveelheid waarmee je lichaam optimaal functioneert. Die grens is heel persoonlijk en ligt hoger dan het absolute tekort.
De voorgeschreven doses bij orthomoleculaire suppletie liggen dan ook hoger dan in de reguliere geneeskunde en daardoor ook hoger dan het ADH. Uiteraard blijven de voorgeschreven doses binnen de veilige marges.

Overdosering bij vitaminen en mineralen

Ik denk dat een teveel aan mineralen en vitaminen net zo slecht is als een tekort. Ik vind ook dat je je altijd moet houden aan de opgegeven hoeveelheden of dit nu het ADH is of een hoeveelheid die je via orthomoleculaire suppletie krijgt.

Je hebt twee soorten vitaminen:

Water oplosbare vitaminen, B, C en foliumzuur. Deze vitaminen kun je bij een te grote hoeveelheid uitplassen. Maar ook dit is een extra belasting voor je lichaam dus nogmaals houdt je aan de voorschriften.

Vet oplosbare vitamine A, D, K en E. Deze worden vastgehouden door het lichaam en zijn gevoeliger voor een overdoses van vitaminen. Je moet hier dus extra goed mee oppassen en eerder iets te weinig dan iets te veel nemen.

Natuurlijke vitaminen worden beter opgenomen door het lichaam aangezien het natuur eigen ingrediënten zijn. Synthetische daarin tegen zijn moeilijker opneembaar en daar kan het lichaam ook tegen in verzet komen omdat dit geen natuur eigen ingrediënten zijn.

Ik denk dat het voor iedereen goed is om met enige regelmaat supplementen te nemen, met name een multi supplement. Maar ik denk dat als je intensief met je lichaam om gaat, bijvoorbeeld bij sporten, of als je zwanger bent of bij veel stress. het zeker raadzaam is om bepaalde vitaminen en mineralen supplementen te nemen.

Bodemverarming en waarom we extra vitaminen en mineralen moeten nemen

Synthetische of natuurlijke vitaminen en mineralen? (5)Landbouwgronden verarmen. De belangrijkste reden hiervoor is dat boeren elk jaar dezelfde gewassen op het zelfde stukje grond zetten. Ieder gewas heeft andere mineralen nodig uit de bodem en door deze methode raakt de grond uitgeput.

Om dit te compenseren worden er synthetische mineralen toegevoegd. Deze mineralen worden wel door de planten opgenomen maar zijn nauwelijks actief.

(Video) 6 Vitamines En Mineralen Waar Je Vast Een Tekort Aan Hebt

Dat leidt ertoe dat reguliere landbouwgewassen meer vatbaar zijn voor ziekten. Om dit tegen te gaan worden de gewassen bespoten met pesticiden die de grond vervuilen en nog verder verarmen, en zo zitten ze in in een neerwaartse spiraal.

Doordat er nauwelijks mineralen in de grond zitten zijn deze ook niet meer opneembaar voor de planten. De planten gebruiken deze mineralen weer ook voor het omzetten van vitaminen. Zo ontstaat er dus een teruggang van mineralen en vitaminen in groenten en fruit, zie de tabel hieronder.

Bron: 1996 Farmaceutisch bedrijf Geigy, Levensmiddelenlaboratorium Karlsruhe/Sanatorium Obertal.
Oorzaken: Uitgeputte grond, luchtvervuiling, te snelle groei, langdurige opslag en transport.

Mineralen en Vitaminen in mg per 100 g

Voedingselement

1985

1996

2002

Verschil 1985-1996 en 1985-2002

Broccoli

Calcium
Foliumzuur
Magnesium

103
47
26

33
23
22

28
18
11

Min 68 %
– 52 %
– 25 %

Min 73 %
– 62 %
– 55 %

Bonen

Calcium
Foliumzuur
Magnesium
Vitamine B6

56
39
26
140

34
34
22
55

22
30
18
32

– 38 %
– 12 %
– 15 %
– 61 %

– 51 %
– 23 %
– 31 %
– 77 %

Aardappels

Calcium
Magnesium

14
27

4
18

3
24

– 70 %
– 33 %

– 78 %
– 48 %

Wortels

Calcium
Magnesium

37
21

31
9

28
6

– 17 %
– 57 %

– 24 %
– 75 %

Spinazie

Calcium
Vitamine C

62
51

19
21

15
18

– 68 %
– 58 %

– 76 %
– 65 %

Appels

Vitamine C

5

1

2

– 80 %

– 60 %

Bananen

Calcium
Foliumzuur
Magnesium
Vitamine B6

8
23
31
330

7
3
27
22

7
5
24
18

– 12 %
– 84 %
– 13 %
– 92 %

– 12 %
– 79 %
– 23 %
– 95 %

Aardbeien

Calcium
Vitamine C

21
60

18
13

12
8

– 14 %
– 67 %

– 43 %
– 87 %

Verrijken van voedsel met synthetische grondstoffen zoals vitaminen en mineralen

Het begint met de raffinage en manipulatie van de grondstoffen vervolgens het gebruik van synthetische toevoegingen, bestrijdingsmiddelen, geraffineerde suiker en de moderne bereidingswijze, zoals het verhitten. Dit zijn allemaal factoren die de kwaliteit van ons voedsel op negatieve manier beïnvloeden, of beter gezegd ongezond maken!

Dit is wat er gebeurd met het zogenaamde supermarktvoedsel. Dat voed ons eigenlijk niet meer maar heeft eerder een negatieve invloed op ons lichaam. Dat is gemaakt voor de lekker en vooral voor de winst, gezondheid is niet echt meer belangrijk voor de meeste voedselproducenten.

Dus supplementen zijn steeds meer noodzakelijk

Synthetische of natuurlijke vitaminen en mineralen? (6)Bij het voorkomen van ziekten maar ook bij de verbetering van het immuunsysteem en natuurlijk bij de behandeling van ziekten, kan het nodig zijn extra voedingsstoffen in de vorm van voedingssupplementen in te nemen.

Ik denk zelfs dat de achteruitgang zo groot is dat iedereen met enige regelmaat natuurlijke supplementen zou moeten gebruiken voor een optimale gezondheid. Voorop staat het eten van volwaardige voeding.

En wat daarin vooral van belang is om over te stappen op biologisch of nog beter biologisch-dynamische voeding.

(Video) Hoofdstuk 6. Waarom worden vitaminen tegengewerkt?

Bij deze vormen van landbouw wordt heel veel aandacht besteed aan de kwaliteit van de grond, ze doen aan teeltwisseling en gebruiken geen giftige stoffen in hun bedrijf.

Zoals ik doe in mijn eigen moestuin, ik ben daar steeds bezig om de kwaliteit van de grond te verbeteren, door compost maar ook door het toevoegen van natuurlijke mineralen, zoals Keltisch zeezout.

En mocht je weten je dit kunt kopen: natuurlijke vitaminen en mineralen kopen

Videos

1. Onze Zorg - Benoordenhout - Vitamines en Mineralen
(Regio TV Infothuis)
2. Het vitaminen- en mineralenboek | gezondNU
(gezondNU)
3. De geneeskracht van spinazie
(Thomas Dijkman)
4. Supplementen slikken: nodig of niet? | Eet-team #5 | Voedingscentrum
(Voedingscentrum)
5. Natuurlijke versus Synthetische supplementen
(Novygen)
6. Over vitaminen en mineralen
(Ellen Geerlings)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Amb. Frankie Simonis

Last Updated: 04/05/2023

Views: 5755

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Amb. Frankie Simonis

Birthday: 1998-02-19

Address: 64841 Delmar Isle, North Wiley, OR 74073

Phone: +17844167847676

Job: Forward IT Agent

Hobby: LARPing, Kitesurfing, Sewing, Digital arts, Sand art, Gardening, Dance

Introduction: My name is Amb. Frankie Simonis, I am a hilarious, enchanting, energetic, cooperative, innocent, cute, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.